Både israelere og palestinere mister troen på to stater

Troen på tostatsløsningen svinner. Under halvparten av israelske jøder og palestinere på Vestbredden og Gaza støtter tostatsløsningen, viser nye meningsmålinger.

Flere nye meningsmålinger i Israel og de palestinske områdene viser at troen på en tostatsløsning er på vikende front blant jøder og palestinere. Det gjelder både innenfor Israel og på Vestbredden og Gaza, melder Vårt Land.

I en måling tatt opp før nyttår av Center for Peace Research ved Universitetet i Tel Aviv og Palestinian Center for Policy and Survey Research, støtter under halvparten av israelske jøder og palestinere på Vestbredden og Gaza tostatsløsningen. I begge befolkningene er støtten på 46 prosent.

Særlig blant palestinerne er det en synkende støtte til tostatsløsningen, med ett vesentlig unntak: Blant arabiske statsborgere i Israel er hele 83 prosent tilhengere av løsningen med to stater.

Mistroen mellom de to gruppene er stor. Blant palestinerne tror bare 37 prosent at israelere flest ønsker en fredsløsning, mens færre enn tre av ti israelske jøder tror at palestinere flest ønsker fred. Fra jødisk hold er tiltroen til palestinsk fredsvilje svekket med hele 12 prosentpoeng i løpet av ett år, skriver Vårt Land.

Sterk mistillit mellom folkene

En nettopp offentliggjort undersøkelse fra 2017 blant jøder og palestinske statsborgere i Israel, gir heller ikke særlig grunn til optimisme for dem som ønsker seg en enstatsløsning der begge folkene kan leve fredelig side ved side. Mistilliten går begge veier:

• I 2017 svarer knapt seks av ti israelske palestinere at de anerkjenner Israels rett til å eksistere, en betydelig nedgang på sju prosentpoeng siden forrige undersøkelse i 2015. Enda færre (36 prosent) anerkjenner den sionistiske visjonen om at Israel har rett til å bevare sin jødiske majoritet.

• Like fullt svarer seks av ti arabiske israelere at Israel er et godt sted å leve. Et like stort flertall vil heller leve i Israel enn i noe annet land, og nesten åtte av ti sier at de ikke er villig til å flytte til Palestina dersom en slik stat blir etablert.

• Bare halvparten av den jødiske befolkningen i Israel er villig til å akseptere et arabisk barn i sine egne barns skoleklasse, omtrent samme andel som synes det er greit å ha en arabisk nabo. På begge spørsmål har skepsisen økt markant siden 2015.

Økt mistro innad i Israel

Det er Sammy Smooha, professor i sosiologi ved Universitetet i Haifa, som siden 1976 har målt slike holdninger blant jødiske og arabiske borgere i Israel.

– Det har de siste årene vært en skarp nedgang i relasjonene mellom jøder og arabere i Israel. Men nedgangen innebærer ikke noen revolusjonær endring, konkluderer Smooha, ifølge Vårt Land.

Han peker på fire forhold som bidrar til økningen i ekstreme synspunkter på begge sider i Israel: Den sterkt høyrevridde Netanyahu-regjeringens politikk for å «svekke demokratiet», den palestinske «ungdomsintifadaen», mangelen på fredsforhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene, og mangelen på israelske investeringer til fordel for de israelske araberne, som utgjør 21 prosent av den israelske befolkningen.

Mister troen på fredsløsning

Den økte polariseringen avspeiles også i manglende tro på fredsløsning. Ifølge en måling publisert denne uken av Sapir College, tror seks av ti israelere at det ikke vil være oppnådd en fredsavtale med palestinerne i løpet av de neste ti årene. Målingen viser samtidig minimal tro på at det blir noen venstredreining i israelsk politikk:

Nesten to av tre mener det er sannsynlig at høyresiden vil beholde makten til 2028. Knapt én av ti israelere tror en koalisjon på venstresiden vil klare å vinne makten de neste ti årene.

Ellers viser målingen at bare tre av ti israelske jøder tror Israel vil inngå noen fredsavtale med andre arabiske land de neste ti årene, mens 45 prosent av israelske arabere har tro på dette.

Omstridt overvåkning av palestinere

Svekket fredshåp og forsterket mistro understøttes av ferske hendelser på bakken.

Den israelske avisen Haaretz har de siste dagene rapportert at israelske soldater setter opp midlertidige sjekkpunkter på Vestbredden, der de samler personlige detaljer om palestinere som passerer. Unge palestinske menn må fylle ut en liste med navn, alder, telefonnummer, fotokopi av ID og hvor de har tenkt seg.

Protester om at dette er en plagsom og unødvendig overvåkning av folks privatliv blir avvist av israelske myndigheter. De sier opplysningene vil gå inn i et stort datamateriale som blir analysert for å forhindre terror mot israelske mål.

Mener tostatsløsningen er et feilspor

Ifølge den israelske historikeren Ilan Pappe er målet om tostatsløsning med en jødisk og en palestinsk stat et feilspor.

– Det eneste rettferdige er en løsning med én demokratisk stat der begge folk har samme rettigheter, sier Pappe til Vårt Land.

Han avviser som skremselspropaganda forestillinger om at palestinerne da vil hevne seg i en blodig vendetta mot jødene, i et land der begge gruppene vil utgjøre rundt seks millioner innbyggere hver.

– Man hørte den samme fryktpropagandaen fra hvite før de måtte gi fra seg mindretallsstyret i Sør-Afrika, om at de svarte da ville gå løs på dem. Det skjedde som kjent ikke, påpeker Pappe, som mener det er mye å lære av Nelson Mandelas forsoningspolitikk etter apartheidstyret.

– Man kan forstå israelernes frykt, men det er en frykt som går hånd i hånd med rasisme. Israelske jøder som meg vil konfrontere frykten i vårt eget samfunn slik at vi kan håndtere den, men ikke ved å rettferdiggjøre undertrykking og fordrivelse av palestinerne fra sitt hjemland, sier den omstridte, venstreorienterte historikeren.

Osloavtalen

Pappe kaller Osloavtalen «et feilgrep og en katastrofe», og mener en tostatsløsning er både feilslått og usannsynlig. Selv om Israel skulle trekke seg ut av Vestbredden og tilbake til grensene fra før okkupasjonen i 1967, så mener han det bare vil endre konfliktens natur.

– Det er tilstrekkelig å se på hvilke fakta Israel har klart å etablere på bakken. Det er utenkelig at palestinerne etter en nasjonal frigjøringskamp som har pågått i snart 150 år, vil kunne akseptere en løsning der de ender opp med det som i realiteten vil bli begrenset autonomi, i en bantustan-lignende statsdannelse som bare utgjør 20 prosent av deres opprinnelige hjemland.

Mangler legitimitet

Pappe mener Osloavtalen har bidratt til å sløse bort mange år på å snakke om en tostatsløsning, mens undertrykkingen av palestinerne har fått fortsette:

– Selv om man klarer å etablere en stat med blomstrende kultur, avansert teknologisk utvikling og regionens sterkeste våpenmakt, så vil det alltid bli sådd tvil om den moralske legitimiteten så lenge denne staten er tuftet på fordrivelsen av et annet folk.

Pappe sier til Vårt Land at en enstatsløsning vil kreve mange reguleringer og kompromisser, og prosessen vi bli smertefull, men han mener alternativene er verre.

– Vi må være klar over at Israel er et samfunn som ikke vil endre politisk hovedkurs i overskuelig fremtid. Selv om Netanyahu skulle bli tvunget til å gå av på grunn av korrupsjon, så vil høyresiden fortsette å kontrollere Israel. Netanyahu personlig kan tape, men ideologien han tror på er dominerende i dagens Israel.

Palestinsk kamp

Pappe mener derfor endringen primært må komme fra palestinerne selv, og at de da må utmeisle en mer samlet visjon om hvordan de vil bygge fremtiden.

– Et okkupert folk har rett til å slåss for sin frihet. Jeg mener det mest effektivt kan skje gjennom ikkevoldelig kamp, som må støttes med boikott og annet internasjonalt press mot Israel. Det vokser nå opp en ny generasjon palestinske unge som vil håndtere motstanden på en bedre og mer effektiv måte, tror historikeren.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s